Choose a language

Hodnoty a společenská odpovědnost

Jsme si vědomi naší zodpovědnosti ke komunitě, pro kterou vytváříme naše projekty a ve které i my všichni žijeme.
Snažíme se, aby veškeré naše činnosti respektovaly přání našich zákazníků, našich kolegů a okolí.
Respektujeme požadavky na ochranu přírody a ekologická pravidla.

Komunikace
Za naším úspěchem stojí vždy a bez výjimky spokojený zákazník.
Naše společnost a naši kolegové dodržují vysoká etická pravidla, jako jsou mj. čest, pravdomluvnost a mlčenlivost. S našimi klienty budujeme a udržujeme těsné vazby s oboustrannou důvěrou.
Naši kolegové jsou na vysoké odborné a lidské úrovni, což nám umožňuje s našimi zákazníky jednat věcně a rychle bez zbytečných komplikací a zdržení.

Inovace
Zákazníci na nás oceňují naši odbornost a úroveň naší komunikace. I proto je přirozené, že se stále vzděláváme tak, abychom měli stále dobrý přehled o trendech v námi nabízených řešeních v oborech robotického broušení a leštění, automatizace v plastikářství, automatizace v průmyslu zpracování dřeva a průmyslové automatizace. Náš úzký kolektiv získané informace ihned zapracovává do nových projektů. Jen touto cestou je možné být v oborech našich činností těmi pravými odborníky.

Kvalita
Naše zařízení jsou zákazníky pozitivně hodnoceny zejména pro jejich technické řešení, technologické kvality a jejich životnost.
Společnost byla založena v roce 1991 a námi dodávaná zařízení spolehlivě pracují dodnes. Přirozeně za předpokladu pravidelné údržby a modernizace.
Shodný přístup požadujeme i od našich subdodavatelů, jen tak můžeme dodržovat vysokou kvalitu našich dodávek.
Proces řízení kvality máme certifikován dle ISO 9001:2015