Choose a language

Retrofity vstřikolisů – sběr provozních dat

31.8.2018

Klientům, řečeno ve zkratce, šetříme investiční a provozní náklady. Pro oblast plastikářských výrob máme připraveno koncepční řešení sledování a řízení výroby, fungujícího na podobné platformě jako populární OPC řešení. Jak je u nás zvykem, i tento koncept jsme založili na továrních produktech KEBA AG a propracovali ji jako dodávku na klíč, od rozhraní s podnikovým informačním systémem až po vstřikolis.

V našem řešení zákazník obdrží vyzkoušené a na trhu vysoce hodnocené produkty naší mateřské společnosti KEBA AG, která v letošním roce oslavila 50 let vývoje a výroby speciální automatizační techniky. My, česká dcerka, KESAT, a.s., se zabýváme implementací produktů u koncových zákazníků, a to jak samostatně, tak i prostřednictvím sítě partnerů v celé střední Evropě. Naši zákazníci si přejí vyšší informovanost o výrobních procesech, o možnostech zvýšení produkce při zachování, nebo i snížení provozních nákladů, o to, jak dosáhnou prémiové kvality svých výrobků. Máme řešení pro všechny druhy výrob, pro staré i nové stroje, nezáleží nám na tovární značce vašich vstřikolisů. Většině informačních systémů podniků (ERP) dokážeme zprostředkovat tvrdá data z výroby. Pořizovací náklady našeho řešení jsou nižší ve srovnání s aplikacemi vyvíjenými na zakázku pro konkrétního klienta a celá dodávka je vyřešena pouze námi jako jediným dodavatelem.

Pro komplexní sledování výrob využívá KESAT a.s. tří továrních produktů – SW KEBA KePlast EasyNet, hardwarové řešení KEBA KePlast AccessBox a KEBA KePlast Retrofit.

KePlast EasyNet jako zastřešující SW aplikace plní následující základní funkce - produkční monitor pro sledování provozních stavů, online analýzu výroby s možností zákaznických reportů, generovaných offline formou a konečně připojení na informační systémy (přímo uvnitř podniku, Web API pro klienty 3. stran, nebo základna pro cloudové připojení). Každá instalace obsahuje individualizovaný layout provozů se znázorněnými aktuálními provozními
stavy, jmény operátorů, produkcí plánovanou a skutečnou a dalšími zvolenými hodnotami.

U každého stroje evidujeme provozní stavy, celkový čas odstávky a důvod odstávky. Souástí statistik je historie provozních stavů, statistiky je možno definovat dle vlastních požadavků, k dispozici jsou časové osy, různé provedení grafů (např. kumulovaná produkce v závislosti na čase, výrobě, provozu, stroji, operátorovi). Statistiky celkové doby odstávek a jejich příčiny, přehledy kvality výrobků se dají využít pro eliminaci odstávek, predikci poruch vstřikolisů a vyšší kvalitu produkce. Odstávky jsou hlášeny automaticky přes zadané e-mailové adresy předem zadaným adresátům, tím se minimalizuje čas potřebný pro zásah údržby.

Sledovaná data lze monitorovat i vzdáleně, prostřednictvím Web klienta, u menších výrob se pak osvědčilo i sledování přes chytré telefony přes aplikaci EasyNet Mobile. Online sledování probíhá přes HTML protokol, exporty lze provádět ve formátech .pdf, .ppt, .doc.

Přes nastavení ve správci dat můžeme definovat speciální požadavky na každý konkrétní stroj v podniku jednotlivě, stejně tak lze archivy a provozní soubory pro každý stroj zvlášť archivovat.
Funkce archivace dat je atraktivní tím, že umožňuje přenést efektivnější řízení výroby i na automatickou správu a preventivní údržbu používaných forem. Archivace dat může být dostupná i na externím podnikovém serveru.

A máme-li ve výrobě nové stroje s jiným komunikačním rozhraním? I pro tyto máme řešení, které nehrozí ztrátou záruky, nebo změnu v konstručním řešení vstřikolisu. V těchto případech využijeme opět tovární produkt KePlast AccessBox. Po jeho doplnění do rozváděče na něj připojíme stávající vstupy a výstupy, stane se komunikační jednotkou, ze které potřebná data sbíráme pro nadřazený SW KePlast EasyNet. Výstupní rozhraní všech vstřikolisů ve výrobě je tak stejné, HW i SW je dodávkou jedné značky s předpokladem dlouhodobého zajištění servisu a náhradních dílů. Dlouhodobé náklady na údržbu se minimalizují, preventivní údržba je jednoduší.

Základní pilíře monitoringu výroby

Ukázka exportu statistik

Propojení vstřikolisů do systému
pro sběr dat