Choose a language

Modernizace vstřikolisů

10.7.2018

Dá se napsat, že prvotním impulsem pro úvahu o modernizaci vstřikolisu je jeho zastaralé řízení a vyšší požadavky na kvalitu výroby, na snížení spotřeby el. energie při zachování kvality a produkce a v poslední době i nedostupnost nových strojů z důvodu zvýšené poptávky trhu.

Při prvních rozhovorech s našimi zákazníky obvykle řešíme to, zda je vhodné a ekonomické daný stroj rekonstruovat. Je-li vstřikolis pro rekonstrukci vhodný, následuje technická prohlídka stroje a nabídka technického řešení. Obvykle se instaluje nový řídící systém KEBA KePlast vč. továrního SW (standardně instalovaný na nové vstřikolisy mnoha výrobců celosvětově), v olejovém hospodářství se mění konvenční olejová čerpadla za servo pumpy řízené frekvenčním měničem, snižující spotřebu stroje průměrně okolo 30% (technologie dodávaná obvykle na nových vstřikolisech). Při rekonstrukci se samozřejmě objeví problémy typu různých neoriginálních zapojení elektroinstalace, bezpečnostních prvků, ale i hydrauliky a mechaniky. Prostřednictvím našich techniků a sítě kooperujících specialistů umíme všechny tyto problémy vyřešit.

Již v průběhu montáže jsou pracovníci obsluhy a údržby strojů seznamováni s obsluhou a údržbou instalovaných
zařízení, při uvedení do provozu jsou již všichni plně zaškoleni a připraveni pro výkon svých kompetencí. Při předání retrofitovaného stroje do provozu zákazník disponuje vlastními plně kvalifikovanými a vyškolenými pracovníky.

Z modernizace vstřikolisu