Choose a language

Robotické aplikace

23.8.2018

Nové klienty oslovujeme jak s nabídkou dodávky kompletních pracovišť na klíč, tak i s nabídkou realizace testů kvality provedení. V Jihlavě disponujeme moderním zkušebním pracovištěm, na kterém jsou našimi programátory-technology realizovány brousící, nebo leštící úlohy zadané našimi zákazníky.

I při dnešní úrovni offline programování není možné nasadit aplikaci na provádění povrchových úprav bez takových znalostí, jako je přehled v druzích brusek, broušených materiálů, zkušeností v kombinacích přítlačných sil a rychlostí, atd.
Tímto know-how KESAT, a.s. v plné míře disponuje. Zájemce o dodávku našeho pracoviště na klíč může mít dlouho před rozhodnutím o spuštění projektu k dispozici obrobek v kvalitě dle jeho představy. Se 100% jistotou ví, že pracoviště bude produkovat v takové kvalitě, v takovém taktu a v takovém množství, jaké si představuje.

V obecné části jsme ještě nikdy důkladněji nezmiňovali bezpečnost. Při konstrukci buněk klademe velký důraz na bezpečnost osob, stejně tak i na bezpečný provoz stroje. Co je touto větou vlastně myšleno? Ve většině podniků dříve, nebo později, nastane situace, kdy může dojít ke kontaktu pracovníka se strojem. Analýza rizik při návrhu pracoviště tuto možnost samozřejmě předpokládá, nicméně nedodržením pracovních postupů může kolizní situace přesto nastat. Mechanickou konstrukci pracovišť (přepážky, rámy atd.) dodáváme v tak vysoké kvalitě, jak jen to jde. Vše je podřízeno maximální ochraně pracovníků, pohybujících se v pracovním prostoru robota, nebo otočných mechanizmů (externích os).

Stejně tak ale konstrukce HW a SW zabezpečuje virtuálně i mechanicky ochranu celé technologie proti poničení. Typickým příkladem bývá, že v poloautomatickém režimu (pracovník upíná a odepíná obrobek) je osazen určitý druh obrobku a spuštěn program pro obrobek jiný. SW instalujeme pro každé pracoviště virtuální pracovní zónu, tzn. nelze i při nekorektím spuštění pracoviště docílit kontaktu nástroj (robot) obrobek. Dále zabezpečujeme prostřednictvím snímáním pozic, čárových, nebo QR kódů, několikanásobnou kontrolu založení správného obrobku a správnou volbu programu. Eliminujeme tak náklady na údržbu poškozených částí a ztráty způsobené výpadky výroby.

Automatizované robotické pracoviště pro broušení kabin