Choose a language

Informace o společnosti

 

Odpovědnost za obsah, obrázky a copyrights:

KESAT, a.s.
Jiráskova 2175/65
586 01 Jihlava
Česká republika
Tel.: +420 566 331 601
kesat@kesat.cz

  • IČO: 18199071
  • DIČ: CZ 18199071
  • Registrace u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 556
  • Místo výkonu hlavní činnosti je Jihlava, Česká republika
  • Smluvní vztahy mezi KESAT, a.s. a odběrateli nebo dodavateli se řídí právním řádem
    České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.