Choose a language

Zásady ochrany osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře z našich webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů správcem osobních údajů společností
KESAT a.s., Jiráskova 65, 586 01 Jihlava, IČO: 18 19 90 71.

Jedná se o kontaktní a identifikační údaje, které nám poskytnete za účelem provedení obchodních sdělení možnými komunikačními kanály
(dle zákona č. 480/2004 Sb.), plynoucí z účelu dotazu poptávaných informací které uvádíte, nebo možnosti předání obdobných variant nabídek souvisejících s předmětem dotazu.

Zpracování je provedeno dle obecného nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.


Souhlas můžete kdykoli odvolat:

  • písemnou formou na adrese sídla společnosti: KESAT a.s., Jiráskova 65, 586 01 Jihlava
  • nebo e-mailem na adrese: gdpr@kesat.cz

Po úplném odvolání souhlasu nebude váš profil nadále zpracováván a nebudete již nadále dostávat žádná nevyžádaná obchodní sdělení.