Choose a language

Produkty KEBA AG

Prodej originálních komponent a řešení mateřské firmy KEBA AG

 

KESAT je prodejním zastoupením společnosti KEBA AG pro země CEE
(CZ, SK, PL, HU). Naše dodávky pokrývají celé spektrum divize Automatizace.

Má-li klient zájem o komplexnější řešení dodávky, můžeme nabídnout
i kompletní dodávku na klíč s využitím automatizace od KEBA AG
(projekt, realizace, servis).

 
 

KEPLAST - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM PRO VSTŘIKOLISY

Od jednoduchých hydraulických vstřikovacích strojů až po komplexní vícesložkové systémy s robotikou pro další zpracování. Ovládací prvky KePlast pokrývají celý rozsah.

Řídicí systémy řady i1000, i2000 a i8000 se vyznačují přesností a vysokou produktivitou a zajišťují efektivní využití energie.

Společná softwarová platforma a škálovatelný hardware umožňují co nejpružnější využití. Na přání zákazníka je možno systém KePlast dodat jako již sestavené řešení.

 

KECONTROL FLEXCORE - OTEVŘENÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Díky otevřené architektuře softwaru nabízí řídicí systém KeControl FlexCore optimální flexibilitu pro individuální řešení. Vlastní softwarové moduly zákazníků mohou být hluboce integrovány - až do úrovně řídícího jádra - a kombinovány s osvědčenými systémy KEBA.

Sadu nástrojů KeStudio lze také přizpůsobit vlastním zásuvným modulům zákazníků. Zákazníci sami rozhodují, které KEBA moduly budou používány a které budou integrovány. Kromě možnosti volání C-funkcí z IEC-aplikace mohou zákazníci integrovat své vlastní runtime systémy.

 

KEDRIVE D3 - OPTIMÁLNÍ ŘÍZENÍ POHONŮ

KeDrive D3 je kompaktní řídicí a pohonný systém, který se skládá z řízení pohybu s volitelným bezpečnostním kontrolérem, napájecím zařízením a víceosými pohony.

Řízení, pohony, motory a bezpečnostní technika jsou navzájem perfektně sladěny a lze je flexibilně kombinovat v závislosti na aplikaci. Uživatelsky přívětivý nástroj je k dispozici pro snadné uvedení do provozu a komplexní diagnostiku. Díky profesionálnímu dimenzování pohonů dosahují vaše stroje maximální výkon a zároveň snižují náklady na nákup a energii na minimum.

 

KETOP AP500 - MULTI-DOTYKOVÝ PANEL

Multi-dotykový panel s realtime schopností KeTop AP500 nabízí robustní gesty řízený provoz díky průmyslové multitouch s integrovaným dotykovým ovladačem pro použití s rukavicemi. Je ideální platformou pro vizualizační úlohy. Multi-dotykové operace gesty a moderní grafické efekty zajišťují nové uživatelské zkušenosti s provozem stroje.

RealTime Multitouch je schopen přenést uživatelské interakce přímo do řídicí jednotky v reálném čase přes EtherCAT nebo ProfiNet. Tím je zajištěna schopnost ovládacího panelu v reálném čase bez drahých mechanických ovládacích zařízení.

 

KEPLAST SPEEDPUMP - ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘÍZENÍ VSTŘIKOLISU

KePlast SpeedPump je řídící systém KEBA s integrovaným servo čerpadlem pro rychlý a co do spotřeby energie úsporný proces výroby.
Na rozdíl od konvenčních hydraulických čerpadel se standardními motory, které mohou pracovat pouze s téměř neměnným příkonem energie, spotřebuje KePlast SpeedPump jen takové množství energie, jaké je opravdu nutné! V klidových částech operačního cyklu (např. při chlazení) se spotřeba energií blíží nule. Díky redukci vlastní spotřeby stroje se dá konstatovat, že hydraulické stroje se vyrovnají i strojům plně elektrické koncepce.

Teplota motoru čerpadla je nepřetržitě sledována a vizualizací KePlast znázorňována na obrazovce operátora. Na základě těchto zjištění lze také optimálně upravit pracovní proces, vyloučit prodlevy v jednotlivých operacích a využít tak plně kapacity vstřikovacího lisu.