Choose a language

Modernizace
a retrofity vstřikolisů

Úspory provozních nákladů vstřikolisů

 

KESAT je dodavatelem úsporných řešení v rekonstrukcích, modernizacích a retrofitech vstřikolisů. Jako dceřinná společnost KEBA AG, poskytujeme naše řešení na standardních inovativních technologiích koncernu.

Analyzujeme skutečný stav stroje a dohodneme s klientem optimální variantu rekonstrukce. Realizace obsahuje dodávku HW, implementaci, optimalizační SW práce, technickou dokumentaci a zaškolení personálu.

 
 

INDUSTRY 4.0 A BIG DATA

My chápeme tyto pojmy jako možnost nabídnout zákazníkům řešení pro optimalizaci strojového parku a vyšší efektivnost jeho provozu.
Při maximálním využití stávajících možností současného strojového parku a na něm implemetovaných dostupných technologií.

Pro oblast plastikářských výrob jsme aktuálně připravili koncepční řešení sledování a řízení výroby, fungujícího na podobné platformě jako populární OPC řešení. Koncept je založen na továrních produktech KEBA AG a propracován variantně až po dodávku na klíč, od SW rozhraní s podnikovým informačním systémem až po úpravu vstřikolisu umožňující export požadovaných dat.

RETROFIT

Našim zákazníkům nabízíme analýzu jejich problematiky. Na základě osobních schůzek a individuálních projednání jejich potřeb nabídneme vždy takové moderní řešení, se kterým jsou klienti spokojeni, a které vyhovuje jejich požadavkům.

Img

ÚSPORY ENERGIÍ

Na strojích standardní koncepce olejového hospodářství, tj. asynchronní motor a distribuce oleje realizovaná prostředníctvím ventilů, provádíme instalaci motorů synchronních se zubovými čerpadly. Tyto pumpy jsou řízeny frekvenčními měniči a nadřazeným řídícím systémem, jejich otáčky jsou proměnné podle potřeby oleje a šetří se tak vlastní spotřeba. Koncept využívá továrního HW a SW s vysokou mírou kastomizace. Výška úspor el. energie v porovnání s „klasikou“ se pohybuje okolo 30%.

Img
Img

SERVIS

Realizujeme jak servisy záruční a pozáruční, tak i servisy prediktivní.
U prediktivních servisů nabízíme také analýzu stavu strojového parku a doporučení k jeho vylepšení i tam, kde disponuje zákazník vlastní údržbou.

 

Vybrané realizované úlohy