Choose a language

Modernizace
a retrofity vstřikolisů

Úspory provozních nákladů vstřikolisů

 

KESAT je dodavatelem úsporných řešení v rekonstrukcích, modernizacích a retrofitech vstřikolisů. Jako dceřinná společnost KEBA AG, poskytujeme naše řešení na standardních inovativních technologiích koncernu.

Analyzujeme skutečný stav stroje a dohodneme s klientem optimální variantu rekonstrukce. Realizace obsahuje dodávku HW, implementaci, optimalizační SW práce, technickou dokumentaci a zaškolení personálu.

 

Příklad modernizace horizontálního kloubového vstřikolisu s uzavírací silou 1000t

Dodávka obsahovala

  • hydraulickou sadu tří čerpadel Speedpump 200 l/min 42kW a jednoho Speedpump 65 l/min 12kW
  • kompletní řídící systém KePlast i2880 včetně dotykového 12" operátorského panelu a komunikačního rozhraní
  • rekonstrukci ovládací i silové části hlavního i podružného rozvaděče

Modernizace rozvaděče a elektroinstalace

Po domluvě s klientem byla zvolena forma kompletní výměny instalační desky rozvaděče. Zároveň došlo k úpravě přechodových skříněk a rozvaděče topných okruhů. V rámci rozšíření byla instalace doplněna o novou senzoriku.

Řídící systém KePlast a aplikovaný software

Za řídící systém byl vybrán výkonný KePlast i2880 včetně SW ve verzi 1.4x, který poskytuje i dostatečnou rezervu výkonu.
Systém nyní umožňuje na zmodernizovaném stroji využívat dalších nejnovějších HW komponent, např. periferie komunikující prostřednictvím sběrnice CAN, EtherCat, Profibus. Původní aplikace byla nahrazena novou plnohodnotnou verzí, rozšířenou navíc o funkce: MaschineSequencer, EasyMold, EasyNet, Euromap67, ValveGate. Zároveň byly implementovány zákazníkem požadované funkce: přihlášení pomocí magnetických čipů, vlastní najížděcí cyklus, zasílání informace o kusech mimo toleranční limity apod.
Img

KePlast Speedpump

Za účelem dosažení konstrukčního průtoku byla pro uvedený stroj zvolena kombinace tří čerpadel KePlast Speedpump 200 l/min 42kW se zpětnou vazbou. Pro paralelní pohyby tahačů jader a MoldMaster bylo instalováno čerpadlo KePlast Speedpump 65 l/min 12kW. Už jen tato kombinace umožnila snížení samotného instalovaného příkonu ze 180 kW na 138 kW (bez započtení úspory provozních nákladů proměnným řízením čerpadel)! Pro řízení čerpadel bylo využito kombinace řízení Master-Slave.
Img